U bent hier:

Productie

Natuursteen leien worden gewonnen uit sedimentgesteente. Dit gesteente is miljoenen jaren geleden ontstaan door afzetting in lagen van gruis, zand en slib in zee. Omdat deze lagen steeds verder aangroeiden, nam de druk en temperatuur toe. De afzettingen veranderden daardoor in vast gesteente. In- en uitwendige krachten zorgden ervoor dat de min of meer horizontaal liggende lagen gesteenten werden samengedrukt en geplooid. Hierdoor ontstond de meest kenmerkende eigenschap van leisteen, namelijk de splijtbare gelaagdheid. Natuursteen leien worden op twee manieren gewonnen:

Bovengronds

Bovengronds

Ondergronds

Ondergronds

Door middel van buskruit laat men grote schollen of blokken uit de rotswand springen. Ook hydraulisch losmaken komt voor.
Hakken

Deze schollen worden eerst hanteerbaar gemaakt en naar de splijthut vervoerd.

Splijthut

Daar worden ze vervolgens tot vierkante blokken gezaagd.

Zagen

Waarna ze met de hand gespleten worden.

Het natuurlijk splijtvlak van leien varieert van grof tot vlak. Omdat de gelaagdheid niet gelijk is, treden er dikteverschillen op. Natuursteen leien die volkomen recht en/of vlak zijn, komen daarom bijna niet voor.

Afhankelijk van de structuur krijgt de lei zijn vorm en afmeting. Is de structuur rechtlijnig (zoals bijvoorbeeld de draad in hout) dan krijgt men een rechthoekige lei. Is de structuur homogeen (zoals bijvoorbeeld vilt) dan krijgt men zowel een rechthoekige als een schubvormige lei. De schubvormige en rechthoekige leien worden in verschillende afmetingen gemaakt.

Met de hand gespleten

Leien pallets
Om breuk tijdens het transport te voorkomen, worden de leien bij de groeve in kratten of pallets verpakt.

Project in beeld

Project:

Woonhuis te Haarlem oud leiwerk vervangen voor nieuw leiwerk in maasdekking.

  • Leien dakkapel
  • Zinkwerk
  • Voor informatie, vragen, opmerkingen, offertes en materialen kunt u contact met ons opnemen.

    Informatie aanvragen