U bent hier:

Firma Lei import

Leisteen is een niet-poreuze steen die uitzonderlijk uniform en inert is. Dankzij deze eigenschappen is het uiterst bestendig tegen weersinvloeden en chemicaliën, terwijl de te verwaarlozen waterabsorptie van minder dan 0.3% het product tegen vorstschade beschermt.

Voordelen van leisteen

 • Het is uiterst duurzaam, wordt niet aangetast door normale temperatuurschommelingen, niet gevoelig voor mosaanzet en is kleurvast, zelfs in UV licht. Het heeft een duurzame levensduur tussen de 80 tot 100 jaar en met een garantie van 30 jaar.
 • Bovendien is het onbrandbaar en compatibel met alle andere bouwmaterialen.
 • Leisteen is onderhoudsvriendelijk, waardoor het een economische keuze is voor alle toepassingen.
 • Het natuursteen als gevelbekleding kan zowel met een open en een gesloten voeg aan elkaar bevestigd worden.
 • Daarnaast kunnen de gevelplaten zowel horizontaal als verticaal vastgezet worden.
 • Leisteen hoeft niet per saldo duurder te zijn dan een ander product.
 • Leisteen is door zijn unieke eigenschappen toepasbaar in elke omgeving.
 • Een natuurlijk product werkt voor het oog ook mooier dan een alternatief.
 • Verschillende afwerkingmogelijkheden: Natuurlijk gespleten, gevlamd of gepolijst.
 

De Samaca Groeve

Ten noordoosten van Spanje, in Galicië, bevindt zich het centrum van de leisteenproductie. Samaca speelt als marktleider, niet alleen in deze streek, maar wereldwijd, een toonaangevende rol.

In het interview met Pierre Donner, verantwoordelijk voor Samaca in Frankrijk en de Benelux, stellen wij hem een aantal vragen over Samaca. Donner is al 16 jaar in dienst bij Samaca. Momenteel werkzaam vanuit Brussel.

Eerst wat achtergrondinformatie…

Samaca exploiteert 12 steengroeves in Spanje met 750 medewerkers en 7 groeves in Brazilië met 350 medewerkers. De leien van Samaca bedekken elk jaar ongeveer 3,7 miljoenen m² aan overdekkingen en gevels. De afdeling vloerbekleding produceert rond een half miljoen m² tegelvloer. Meer dan 90% van de totale jaarproductie wordt geëxporteerd.

Naar welke landen exporteert Samaca?

“Samaca kan aan de aanvragen van alle landen van ieder continent voldoen. Tot nu toe is en blijft Europa, door zijn architectonische tradities, echter veruit de eerste consument”, aldus Donner. “Afrika is het continent, dat door zijn klimaat en economische situatie het minste dakleien verbruikt. Het is één van de redenen waarom Samaca haar aanbod gediversifieerd heeft en sinds meer dan 10 jaar een gamma van vloerbekledingen ontwikkelt, waarvan één van de prioritaire afzetgebieden Noord Afrika is.”

Wat is de filosofie achter de oprichting van Samaca?

“Samaca is opgericht door een groep van vennoten die groeves exploiteert. Vanaf het begin van de jaren 80 is Rogelio Lopez hoofddirecteur van deze groep en heeft zich tot doel gesteld om de ontwikkeling van de groep te waarborgen. Zijn filosofie hierbij is: duurzaamheid. Lang voordat het concept van duurzame ontwikkeling in zwang kwam, heeft de heer Lopez het fundament van zijn groep gebouwd op basis van een globale lange termijnvisie met integratie van de volgende parameters:

Allereerst de kwaliteit van de producten om zijn duurzaamheid te waarborgen.
Maar ook:

 • pro-actief onderzoek verrichten naar nieuwe afzetgebieden;
 • bescherming van de werknemers door een permanente investering in de verbetering van de werkcondities;
 • respect voor het leefmilieu op basis van onderzoek en ontwikkeling om het beheer van de grondstoffen en de voorwaarden van hun verandering te optimaliseren;
 • stabiliteit van de commerciële relaties ten aanzien van partnerschap, gebaseerd op het respect en het vertrouwen van de mensen.
 

De heer Lopez is als actief lid van de Spaanse delegatie ook betrokken bij de Europese normering van leisteen.
Is de leisteenmarkt geëvolueerd in de loop der jaren?

“Natuurlijk. Verschillende factoren hebben tot de ontwikkeling van de markt bijgedragen. Men gaat ervan uit dat in bepaalde gevallen, zoals in Nederland, veranderingen plaatsvinden ten aanzien van de architectonische tradities. Maar globaal zijn het de afzetmarkten die, door de globalisatie, ruimer zijn geworden. Denk aan het openstellen van de nieuwe markten in Oost Europa, de dynamiek van Latijns Amerika en ook de opkomst van Azië als nieuwe medespeler op de markt: zeker als jonge producent maar ook als ontluikende consumerende markt.”
Hoe komt het dat de Spaanse leien in de beginperiode op de Nederlandse markt een minder goed imago hadden?

“Samaca is aanwezig in Nederland sinds ongeveer 30 jaar. Destijds werd de markt echter strikt begrensd door de restauratie van de historische monumenten. Die markt blijft fundamenteel voor Samaca. De opvallendste ontwikkelingen dateren echter van de laatste 10 jaren. Mede dank zij de dynamiek van Lei Import B.V. die op een slimme wijze inspeelde op de laatste architectonische trends.

Wat het imago betreft: dat moet wel in de juiste context geplaatst worden. Voor de komst van de Spaanse lei was het aanbod beperkt tot enkele bekende soorten: Belgo-Luxemburgse lei, lei van het bekken van Angers en van de Franse Ardennen. Toen die groeves problemen hadden, begon de invoer vanuit Portugal en daarna vanuit Spanje op gang te komen. Er bestonden geen normen en geen regels voor productcontrole. Alles is dus op de markt terechtgekomen: het beste en het slechtste. De markt heeft zelf de productvergelijking moeten uitvoeren.”
Hoe weet de opdrachtgever of architect dat hij een kwaliteitsproduct koopt?

“Vandaag de dag geven normen en testen objectieve informatie over verschillende wetenschappelijke criteria zoals waterabsorptie, koolstofgehalte, weerstand, oxidatie van mineralen, etc. Deze informatie is onontbeerlijk, maar hun waarde kan slechts bevestigd worden door de onvervangbare ervaring van de echte leidekkers. De cohesie van de wetenschappelijke benadering en de praktijkervaring is de beste waarborg voor de keuze van een goede lei. Laten we niet vergeten dat de lei een natuurproduct is, geproduceerd door mensen. Dat maakt ze uniek.”
Kunnen we na de meest bekende lei Samaca 55, nog een nieuwe leisoort verwachten?

“Samaca ontwikkelt zich voortdurend, van belang voor de continuïteit. We zijn dus wel van plan om nieuwe leien rond het huidige gamma voor te stellen met als doel te anticiperen op de evolutie van de markt.”

Heeft u als lezer van dit artikel nog vragen over Samaca, laat het ons weten.

Samaca Natuurleien sinds 1803

de wereld van Spaanse natuurleien

Al sinds een dertigtal jaren bevindt het centrum van de leisteenproductie zich in Galicië, in het noordoosten van Spanje. Inzake leisteen speelt de groep Pizzarras Samaca als marktleider een toonaangevende rol in deze streek.

Met 15 leisteengroeven in exploitatie, +/- 700 werknemers, een jaarproductie van meer dan 3 miljoen vierkante meter dakbedekking, waarvan 90% bestemd voor de export, is Samaca inzake leien een referentie in meer dan twintig landen, verspreid over vier werelddelen.

Het exploiteren van 15 ontginningsgroeven betekent het gebruik maken van de meest moderne productiemiddelen, zoals bijvoorbeeld het zagen van de leisteen met grote diamantzagen in combinatie met de meest moderne automatiseringstechnieken van deze zaag- en versnijprocessen. Het beleid van Samaca is een constante investering in nieuwe technologieën. Door deze modernisering kunnen de productiekosten geoptimaliseerd worden en de verkoopprijzen concurrerend blijven in een markt waar concurrentie steeds nadrukkelijker aanwezig is.

Tegelijkertijd worden specifieke aspecten van de leiproductie, zoals het splijten van het gesteente, opzettelijk nog steeds met de hand gedaan. Inderdaad, bij Samaca heeft mankracht altijd een bepalende rol gespeeld in de leisteenbewerking. De Samaca-groep hecht het grootste belang aan de voortdurende opleiding van de werknemers.

Dankzij de grote verscheidenheid aan ontginningsgroeven kan Samaca een breed assortiment producten aanbieden en zich daardoor gemakkelijk aanpassen aan de verschillende bouwstijlen, kwaliteitseisen en tradities van de afzonderlijke landen.

De eerste invoer van Samaca leien in Nederland dateert uit de jaren 70. In het begin nog incidenteel, heden ten dage een nog jaarlijks groeiende invoer van Samaca leien.

De dochtermaatschappij, Samaca Benelux NV, is belast met de follow-up van de Nederlandse markt.

Na het nauwkeurig onderzoeken van de klimatologische, normatieve en bouwkundige voorwaarden heeft de Samaca-groep een productieprogramma ontwikkeld dat specifiek op de behoeften van de Nederlandse markt is toegespitst.

Samaca 55:

 • Samaca 55 is de commerciële naam van de open leisteengroeve Juanita, gelegen binnen het gebied van Samaca in de plaats Los Molinos, in Carballeda De Valdeorras, provincie Orense.
 • Dit leigesteente heeft een dichte en compacte structuur met een grijsblauwe kleur.
 • Dankzij de hoge chemische en fysische keuringsresultaten zijn de leien uit deze groeve goedgekeurd volgens alle Europese normen.
 • Zonder een kenmerkende “draad” en dankzij zijn homogeen gedrag is deze lei uiterst geschikt voor het versnijden, kappen en bevestigen.
 • Deze lei is bijzonder geschikt voor de restauratie van historische monumenten.
 • Voor de formaten waarin deze lei leverbaar is verwijzen wij naar bijgevoegd overzicht.
 

Samaca 77:

 • Samaca 77 is de commerciële naam van de open leisteengroeve La Ponderose, gelegen binnen het gebeid van Samaca in de plaats Rodolas, in Carballeda De Valdeorras, provincie Orense.
 • De geologische samenstelling is gelijk aan die van de Samaca 55.
 • Deze lei biedt dezelfde algemene eigenschappen inzake aspect en structuur.
 • Door zijn grote splijtbaarheid is deze lei geschikt voor de productie van (rechthoekige) “fina-” leien (dikte van 3 tot 4 mm).
 • Voor de leverbare formaten verwijzen wij naar bijgevoegd overzicht.
 

Samaca 39:

 • Samaca 39 is de commerciële naam van de open leisteengroeve Pradin, gelegen binnen het gebied van Samaca in de plaats Encinedo en La Bana, provincie Leon.
 • Deze lei heeft een donkergrijze kleur met een licht gemarmerd aspect.
 • Een licht zichtbare draad en heel weinig niet oxyderende metallieke mineralen.
 • Dankzij zijn hoge weerstand is deze lei geschikt voor het versnijden van grote formaten van fuerte (4 tot 5 mm) of gruesa (5 tot 6 mm) dikte.
 • Deze lei biedt een uitzonderlijke kwaliteit- en prijsverhouding.
 • Voor de leverbare formaten verwijzen wij naar bijgevoegd overzicht.
 

Dankzij dit exclusieve gamma zijn de SAMACA leien in staat te voldoen aan de zeer specifieke vereisten van de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Talrijke prestigeobjecten getuigen hiervan.

SAMACA, beschikt over het ISO 9002 certificaat en hecht het grootste belang aan correcte en transparante informatie voor de consument. Iedere pallet met leien is duidelijk identificeerbaar gemarkeerd, telkens met vermelding van de volgende informatie:

Als voorbeeld stellen wij:

 • de ontginningsgroeve, bijvoorbeeld: SAMACA 55
 • het formaat van de leien 35 x 20 cm
 • de kwaliteit en het sorteertype PRIMERA
 • de hoeveelheid van de leien 1500
 • de referentie van de kwaliteits-controle CC- 000000
 • het attest van de technische goedkeuring ATG H 000
 

Deze laatste 30 jaren is de ontwikkeling van SAMACA constant gekenmerkt door het nastreven van kwaliteit. Alle stappen van het productieproces, van het zoeken naar nieuwe groeven tot de verpakking- en serviceafdeling toe worden door een nauwkeurig kwaliteitsysteem gecontroleerd. Enkel die lei die met deze kwaliteit- en selectie normen overeenkomt mag het etiket en waarborg SAMACA krijgen.

Overzicht

Rechthoekige formaten in cm:

60 x 30 – 50 x 25 – 40 x 25
40 x 22 – 40 x 20 – 35 x 25
35 x 22 – 35 x 20 – 32 x 22
30 x 20 – 27 x 18 – 25 x 18
25 x 15

Duitse schuppen formaten in cm:

34 x 28 – 32 x 28 – 32 x 25
30 x 25 – 28 x 23 – 26 x 21
24 x 19 – 22 x 17 – 20 x 15

Bogenschnitt in cm:

30 x 30 – 25 x 25 – 20 x 20

Over Kuilboer

Leisteen: een geschenk van de natuur

Lei Import importeert leisteen op de Nederlandse markt vanuit groeves over de gehele wereld. De onderneming richtte zich van oorsprong op de restauratiesector, dankzij exclusieve rechten op traditionele groeves. Dat betekent dus dat de kleur van de leisteen overeenkomt met de leien die in het verleden zijn toegepast. De uitstraling van het monument blijft zodoende ook na restauratie behouden.

De leimarkt is een hele intensieve markt, er wordt onderscheid gemaakt in groeves voor de nieuwbouw- en restauratiesector. De traditionele groeves in Engeland, Spanje, Duitsland en Canada hebben hun kwaliteit in de loop der jaren ruimschoots bewezen en komen dan ook in aanmerking voor gebruik op monumentale panden. De Chinese, Afrikaanse, Braziliaanse en Vietnamese groeves daarentegen zijn nog maar zeer recent op de markt, in de kwaliteit heeft men op dit moment geen ervaring en het gesteente moet zich in de toekomst gaan bewijzen.

Handwerk

Binnen een groeve wordt de leisteen door implosie losgeschud. Explosie zou teveel gruis veroorzaken. Grote voertuigen vervoeren de ruwe, losgekomen blokken naar een productiehal, nadat ze eerst visueel gecontroleerd zijn op kwaliteit. Inspectierondes vormen de rode draad door het gehele proces. Eenmaal in de productiehal aanbeland, worden de ruwe blokken zo effectief mogelijk op maat gezaagd. Dan volgt het échte splijtproces. Met hamer en bijtel splijten de medewerkers uit de blokken bijvoorbeeld dakleien met een dikte van zo’n vier tot zes millimeter. Het splijtproces is en blijft puur handwerk. Het gevoel dat een mensenhand heeft om blokken te splijten kan een machine namelijk niet evenaren. Leisteen is een afzettingsgesteente. Dankzij de gelaagdheid van het leisteen krijg je na splijten altijd een glad en strak oppervlak. Dat geldt zelfs voor de ruwe blokken die losgekomen zijn na de implosie. Na het splijten brengt men een waterrand aan rondom de gehele lei. Dankzij deze rand trekt het regenwater niet onder, maar op de lei. En aangezien het product een waterabsorptie kent van minder dan 0,3 procent is de natuursteen tegen vorst beschermt. Bovendien is leisteen ook bestand tegen alle weersinvloeden, zuren en andere chemicaliën. Na een laatste controleronde op hardheid, dikte en onvolkomenheden “verdwijnen” de leien in de krat. Voldoet een exemplaar niet aan de gestelde eisen, dan zou dat een vermindering van de kwaliteit kunnen betekenen.

Visuele controle

Bij restauratiewerkzaamheden levert Lei Import altijd vanuit een basisvoorraad. Dat moet ook wel, gezien de richtlijnen waaraan de partij moet voldoen. De architect omschrijft in het bestek in eerste instantie welke leisoort gebruikt dient te worden voor restauratie. Vervolgens vraagt hij of zij hier en daar informatie op over de beschikbaarheid en kwaliteit. Dan komt de aannemer in beeld die op zijn beurt offertes aanvraagt bij de leidekkersbedrijven. Tegen de tijd dat Lei Import de opdracht verkrijgt, staat de gehele partij al gereed voor uitleveren. Vanuit de Rijksdienst komt eerst een controleur het “gereserveerde” aanbod visueel inspecteren. Steekproefsgewijs vindt er een monstername plaats ter controle op kwaliteit. Dit monster wordt onderzocht bij het keuringsinstituut van Stork CMT in Amsterdam. Als de partij uiteindelijk aan de gestelde eisen voldoet wordt goedkeuring afgegeven. Elke krat wordt voorzien van een etiket met stempel, waaraan het visueel rapport ten grondslag ligt. Na uitlevering geven wij een certificaat van oorsprong af met de bijbehorende garantie. Afhankelijk van de groeve bedraagt de garantietermijn dertig of zelfs honderd jaar. Lei Import werkt met agentschappen en vertegenwoordigt exclusief diverse leisteengroeves op de Nederlandse markt. Elke groeve heeft namelijk zijn eigen verdelers binnen de Europese markt.

Rendement

Tot twee jaar geleden vervaardigden de groeves waarvan Lei Import de exclusieve rechten had louter dakleien. In het geval van dakleien komt slechts vier procent van een groeve tot een gereed product. In feite ben je een berg aan het verplaatsen. Bovendien gelden er hele strenge eisen op milieutechnisch gebied. Men is verplicht om tot herbeplanting over te gaan en de groeve dient na gebruik teruggebracht te worden in een zeer acceptabele situatie. Uiteraard praten we hier over de eisen die gelden in Europa. Door dat hoge uitvalpercentage is men naar oplossingen gaan zoeken om tot een beter rendement te komen. En dat heeft geleid tot het vervaardigen van vloertegels en metselblokken. Het afkeurmateriaal van een daklei kan, tot op zekere hoogte natuurlijk, prima dienst doen als vloertegel. Voorheen werd de toplaag van een groeve altijd direct afgevoerd. Goede leisteen zit namelijk nooit bovenin. Leisteen is miljoenen jaren geleden door de natuur gevormd uit klei dat onder hoge druk is uitgehard. Een groeve bestaat uit verschillende zones, waarbij slechts een deel van het gesteente splijtbaar is en dus in aanmerking komt voor dakleien. Ook zijn er lagen die bestaan uit een harder materiaal, waar de druk hoger is geweest en zodoende niet splijtbaar zijn, maar wel over een goede kwaliteit beschikken. Tot voor kort was dit afval. Nu wordt dit verzaagd tot vloertegels en metselblokken.

Mentaliteit

Iedere groeve kan in feite de leisteen in elke gewenste afmeting leveren. Binnen een groeve werkt men met standaard formaten, zoals 30×20 of 35×20, maar hier kan van afgeweken worden. Bij historische panden kom je bij restauratie automatisch terecht bij deze standaard maten. Wat erop zit, dient namelijk ook weer terug te keren. Het monument moet tenslotte altijd hetzelfde totaalbeeld blijven behouden. Een leien dak gaat bijvoorbeeld, zij het van goede kwaliteit, met gemak honderd tot misschien wel honderdtwintig jaar mee.

Landscaping

Leisteen heeft diverse toepassingsgebieden, waarvan uiteraard de dak leien en de vloertegel de bekendste zijn. Maar er is meer, veel meer. Wat te denken van een gevelbekleding in leisteen? Denk dan aan leistenen metselblokken, gevelbeplating of dakleien aan de wand. De natuurleien gevelbeplating wordt doorgaans aan een aluminiumconstructie bevestigd, die vanzelfsprekend na montage aan het oog onttrokken wordt. Een andere tak van sport is leisteen als object opgenomen in het landschap. Bij Lei Import in de categorie “landscaping” ondergebracht. Steeds vaker wordt leisteen toegepast in zowel zakelijke als particuliere tuinen. Mogelijkheden te over, zoals leistenen tegels voor paden, voetgangerspaden en patio’s. Maar ook ter decoratie in de vorm van rotsblokken, obelisks en afdekstenen voor tuinmuren en waterpartijen. En natuurlijk niet te vergeten het split voor borders. Split vormt het echte afvalproduct van een groeve. Ook binnenhuisarchitecten zien leisteen als een inspiratiebron. Dankzij de vele formaten, kleurmogelijkheden en oppervlaktebewerkingen is deze natuursteen geschikt voor de inrichting van woonhuizen en winkels, van de vloeren en aanrechtbladen tot tafelbladen (ook buiten) en toonbanken. Met een creatieve geest biedt het leisteen talloze toepassingsgebieden.

Leisteen is van alle tijden. Het is een perfect bouwmateriaal en biedt vele aantrekkelijke eigenschappen. Het is kleurvast, bestand tegen alle weersinvloeden, onbrandbaar, onderhoudsvrij en duurzaam. En niet te vergeten, bijzonder fraai.

Dakramen speciaal voor in het natuurleien dak

Een dakbedekking in leisteen heeft in tegenstelling tot pannen een geringe dikte, ondanks het feit dat een leidekker nog altijd de leien driedubbel laat overlappen. De leien vallen namelijk voor tweederde over elkaar, waarbij telkens slechts éénderde zichtbaar is. Normaal gesproken prijkt een conventioneel dakraam altijd als een bult boven het natuurleien dak uit. Met het CAST PMR-systeem met ultraplat profiel ligt het systeem in één lijn met de toplaag. Bovendien blijft het monumentale karakter behouden dankzij een aluminiumconstructie met een zwart matte polyester poederlak. De dakramen kunnen eveneens geheel op het gewenste formaat gemaakt worde. Het profiel van het raam is aangepast aan iedere daksoort en kan perfect worden uitgelijnd. De openingshoogte bedraagt tot 1,80 meter en de mogelijkheid bestaat om meerdere ramen binnen een kozijn in te bouwen. Het openen geschiedt met behulp van een minislinger of met een telescoopring van chroom of messing. Daarnaast kan het venster ook voorzien worden van geïntegreerde jaloezieën of lamellen.

Welsh Slate vloeren:

Dankzij de esthetische mogelijkheden en praktische kwaliteiten kan het unieke karakter van leisteen gebruikt worden om opvallende vloeren met een natuurlijke schoonheid te creëren.

Welsh Slate produceert leisteen vloerbedekking in negen elegante kleuren met exquise natuurlijk voorkomende eigenschappen die elke vloer een extra dimensie geven.

Kleuren:

Paars (heather blue), rood (heather red), blauw-grijs (blue grey), donker blauw-grijs (dark blue grey), lichtgroen (vermont green), donkergroen (autumn green), groen-paars (mottled purple) en steenrood (truthville red).

Deze kleuren worden nog mooier met een aantal verschillende standaard finishes.

Afwerkingen:

Gezoet voor een effen glans, splijttextuur voor een natuurlijk voorkomen en gevlamd voor een oneffen, antislip textuur.

Plinten:

Welsh Slate plinten worden vervaardigd in standaard of speciale maten en zijn verkrijgbaar in de voornoemde kleuren.

Toepassing:

Voor binnen en buiten.

 • Leien vloer 1
 • Leien vloer 2
 • Leien vloer 3
 • Leien vloer 4
 • Leien vloer 5
 • Samaca
 • Samaca
 • Samaca
 • Samaca